Séria V-Line

Séria "V-LINE" má svoj názov odvodený od anglického slovného spojenia „vertical line“, čo v preklade znamená vertikálne línie. Už z názvu môžeme vidieť, že väčšina prvkov, ktoré výplň môže obsahovať sa budú tiahnuť prevažne vo vertikálnom smere – od prahu k hornému rámu dverí. Séria je jednoduchá, elegantná, nadčasová. V jednoduchosti je V-line krása.